STUDIO 111...

Λίγα λόγια για εμένα
...
Σύνδεσμοι


...Με το δεξί ...Τεχνικά ο Γενικός δείκτης διατηρεί το σήµα αγοράς..
888 αναγνώστες
Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2009
09:44

 

                                                        http://www.pic4ever.com/images/63izs7n.gif

                                                            Καλημερα !

Με το δεξί
Με κέρδη 4,44% έκλεισε την εβδοµάδα ο Γενικός Δείκτης ο οποίος διαµορφώθηκε την Παρασκευή στις 1.892,29 µονάδες. Παράλληλα οι µέσες ηµερήσιες συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 70% και διαµορφώθηκαν στα 137,5 εκ. ευρώ ενώ παρατηρήθηκαν εκροές 2,449 εκ. ευρώ αυξάνοντας τις συνολικές εκροές στα 2,4 εκ. ευρώ από την αρχή του έτους.

Απρόσµενα δυνατά ξεκίνησε η χρονιά για τους επενδυτές στο Χρηµατιστήριο της Αθήνας. Η δύναµη της αγοράς δεν περιορίζεται στο γεγονός της επέκτασης της ανόδου από τα χαµηλά και τις συνολικές αποδόσεις 11 -12% που εµφανίζει ο Γενικός .είκτης όσο για την αυτονόµηση των εταιριών της υψηλής κεφαλαιοποίησης στο κλίµα µεταβλητότητας που επικρατεί στο εξωτερικό.

Γεγονός είναι ότι τα πρώτα νέα (µακροοικονοµικά και
επιχειρηµατικά) του 2009 δεν θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ευοίωνα. Η ζήτηση µειώνεται, η ρευστότητα ως κυκλοφορία χρήµατος δεν έχει αποκατασταθεί, οι προβλέψεις για την εταιρική κερδοφορία ήδη από τις πρώτες ηµέρες του 2009 έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω ενώ συνεχίζονται να έρχονται στην επιφάνεια επενδυτικά παθογενή φαινόµενα που αν µη τι άλλο δεν βοηθούν στην εµπέδωση ενός κλίµατος εµπιστοσύνης στις αγορές.

Υπό αυτό το πρίσµα η αγορά έκανε το άριστο αφού σταδιακά ανέβασε όγκους διαχέοντας την άνοδο και σε άλλους κλάδους.

Ως άλλοθι αυτής της ανόδου θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί το επιχείρηµα της σφοδρής υπερπωλησης των πάντων σε µια αγορά που το 2008 αντιµετώπισε περισσότερο συστηµική πίεση από κακής ποιότητας επενδυτικά κεφάλαια. Η ανάγκη διόρθωσης κάποιων στρεβλώσεων (θυγατρικές σε αξία µεγαλύτερη από αυτή του οµίλου, ταµείο µεγαλύτερο από την αξία της εταιρίας, διαπραγµάτευση στο 30% των λογιστικών αξιών κλπ) ακόµα δεν έχει εξαντληθεί και αρκεί ένας µικρού βεληνεκούς καταλύτης για να βελτιώσει την εικόνα της αγοράς.

Εκτιµούµε ότι η ανοδική τάση τις επόµενες ηµέρες θα υποστηριχθεί και από φρέσκο υλικό θετικών επιχειρηµατικών ειδήσεων αφού η συγκυρία επιτρέπει µια πιο αποτελεσµατική τιµολόγηση νέων ταοποία «ψάχνουν» momentum για να δηµοσιοποιηθούν βελτιώνοντας την εικόνα εισροών σε επιµέρους
κλάδους.

Σηµειώνουµε ακόµα και το ενδεχόµενο η χώρα µας να µην µπει τελικά σε επιτήρηση από την Ε.Ε. βελτιώνοντας έτσι την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους γεγονός το οποίο θα µπορούσε να επαναφέρει κεφάλαια από το εξωτερικό τα οποία τηρούν στάση αναµονής
σε σχέση µε το θέµα αυτό.

Τεχνικά ο Γενικός δείκτης διατηρεί το σήµα αγοράς που έδωσε από τις 24 Νοεµβρίου το οποίο ενισχύθηκε και από νέα σήµατα αγοράς από τον MACD και τους κινητούς µέσους όρους των 9 και 16 ηµερών στην αρχή της χρονιάς. Όλα αυτά τα «φιλολαικά» τεχνικά σήµατα
ενισχύθηκαν από συναλλακτικούς τζίρους καθώς το ανοδικό momentum έδειχνε για πρώτη φορά µετά από τον Μάιο του 2008 να επιστρέφει µε αξιώσεις.

Αναµενόµενη και η στάση πριν τις 2.000 µονάδες αφού η καταγραφή κερδών ξεκουράζει κατά κάποιο τρόπο τους τεχνικούς δείκτες και δένει περισσότερο τις τιµές. Παρόλα αυτά η απαισιοδοξία και η επιφυλακτικότητα
των εµπλεκοµένων παραµένουν σε πολύ υπολογίσιµο βαθµό ως οι επικρατούσες πλειοψηφικά απόψεις αφήνοντας περιθώρια βελτίωσης της ψυχολογίας κατά την επόµενη εβδοµάδα.

Προσωρινός και άµεσος στόχος όσο δεν διαταράσσονται οι 1.780 µονάδες είναι το ψυχολογικό όριο των 2.000 µονάδων όπου η αναµένουµε ένταση της προσφοράς τίτλων και θα επαναξιολογήσουµε τις δυνατότητες και τις πιθανότητες κίνησης του Γενικού Δείκτη.

Αν και η αγορά έχει πραγµατοποιήσει ένα πολύ αξιόλογο ράλι από τα χαµηλά της είναι νωρίς να µιλήσουµε για κορύφωση των τάσεων. Η ανοδική διόρθωση έχει ακόµα δρόµο και σε αυτό θα βοηθήσει το νέο περιεχόµενο ειδήσεων που έρχεται από τις Γενικές Συνελεύσεις των
Τραπεζών (12/01), τις οδηγίες κερδοφορίας του Οµίλου Μυτιληναίου για την νέα χρονιά (15/01) αλλά και την επίσκεψη των επιτρόπων της Ε.Ε. στην χώρας για το ενδεχόµενο επιτήρησης της Ελληνικής Οικονοµίας.


Μάνος Χατζηδάκης
Υπ. Επενδυτικής Στρατηγικής


http://www.pegsec.gr/

Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
Όσο Υπάρχει θάνατος.....ζήτω η αλητεία...

Μετοχές

 

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις