STUDIO 111...

Λίγα λόγια για εμένα
...
Σύνδεσμοι


Ρυθμιστής στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης το Χ.Α.
664 αναγνώστες
Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2009
07:49

 

022%20.gif                 Ήρθαν απ΄ την Κρήτη ...;τα παιδιά του Ψηλορείτη  καλη βδομαδα!

του Γιάννη Διονάτου

Με βασικό στόχο την θωράκιση της χρηματιστηριακής αγοράς έναντι του συνεχούς αυξανόμενου ανταγωνισμού κατατέθηκε χθες το σχέδιο νόμου βάσει του οποίου ρυθμίζονται θέματα της Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηρίου. Συγκεκριμένα οι βασικότερες ρυθμίσεις αφορούν το dual listing μέσω του οποίου ανοίγει ο δρόμος για την εισαγωγή στο Χ.Α. μετοχών εταιρειών που οι μετοχές διαπραγματεύονται σε άλλα χρηματιστήρια του εξωτερικού, καθώς επίσης και η δυνατότητα εισαγωγής διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF’s).
Παράγοντες της αγοράς θεωρούν εξαιρετικά σημαντική την εξέλιξη αυτή δεδομένου ότι μέσω της ρύθμισης αυτής δίδεται η δυνατότητα να εισάγουν στο Χ.Α. τις μετοχές τους οι Ελληνικές Ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες σήμερα διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια του εξωτερικού με την πλειοψηφία αυτών να βρίσκονται στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης.
Ταυτόχρονα όμως το Χ.Α. μπορεί πλέον να καταστεί ρυθμιστής στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης, ως το μοναδικό χρηματιστήριο της ευρύτερης περιοχής που  συμπεριλαμβάνεται στις ανεπτυγμένες αγορές, προκειμένου εταιρείες που πρωταγωνιστούν στις χώρες που είναι η έδρα τους και είναι εισηγμένες στα αντίστοιχα χρηματιστήρια να εισάγουν τις μετοχές τους σε μια πιο οργανωμένη αγορά.

Ειδικότερα το σχέδιο νόμου αναφέρει ότι επιτρέπεται η εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά κινητών αξιών που έχουν εκδοθεί από εκδότες που εδρεύουν σε άλλο κράτος-μέλος ή σε τρίτο κράτος εφόσον, που έχουν προηγουμένως αποϋλοποιηθεί ή ακινητοποιηθεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ή που πρόκειται για αξίες που έχουν καταχωρηθεί, σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει τον εκδότη τους, σε μητρώο άυλων ή ακινητοποιημένων τίτλων και οι οποίες υπόκεινται, κατά το δίκαιο που τις διέπει, σε καταχώρηση και παρακολούθηση σε λογιστική μορφή.
Μια ακόμη σημαντική ωστόσο αλλαγή που προβλέπεται από το σχετικό σχέδιο νόμου αφορά την λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το διοικητικό συμβούλιο της οποίας από 9μελές γίνεται πλέον 7μελές με βασικό στόχο να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των ελεγχόντων και ελεγχομένων. Βέβαια η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί πεδίο αντιπαραθέσεις δεδομένου ότι πλέον στο Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν θα συμμετέχουν φορείς της αγοράς, ωστόσο η εξέλιξη αυτή αποτελεί, σύμφωνα με πληροφορίες, κοινή γραμμή που τέθηκε στην τελευταία συνάντηση της IOSCO (International Organization of Securities Commissions) με στόχο την πλήρη ανεξαρτητοποίηση των εποπτικών οργάνων.
Βάση λοιπόν του σχεδίου νόμου τα τρία μέλη θα ορίζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τον πρόεδρο και τους δύο αντιπροέδρους, τα άλλα δύο από το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ τα άλλα δύο θα ορίζονται από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Σημειώνεται ότι για τη σύγκλιση του διοικητικού συμβουλίου (το οποίο θα συνεδριάζει δυο φορές τον μήνα) απαιτείται η παρουσίαση τουλάχιστον τεσσάρων μελών, ενώ σε περίπτωση υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Οι άλλες άλλαγες
Μείζονος σημασίας ωστόσο θεωρούνται και οι διατάξεις που αφορούν την λειτουργία των Εταιρειών Επενδύσεως Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) και των Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), την λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου, αλλά και τις ευθύνες των αναδόχων στις αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων. 

Βάσει λοιπό του σχεδίου νόμου με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καταρτίζεται Κανονισμός Αναδοχών, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις υποχρεώσεις και  την εν γένει συμπεριφορά των ΕΠΕΥ και των πιστωτικών ιδρυμάτων  που διαμεσολαβούν στη δημόσια προσφορά ή στην εισαγωγή για διαπραγμάτευση κινητών αξιών. Με τον Κανονισμό αυτό μπορεί να θεσπίζονται ειδικές υποχρεώσεις των ΕΠΕΥ και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχουν, ιδίως να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην προπαρασκευή, διενέργεια, διεκπεραίωση, προβολή και διαφήμιση των διαδικασιών δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής για διαπραγμάτευση κινητών αξιών, τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης πληροφόρησης και της ίσης μεταχείρισης των επενδυτών,  καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση του ανωτέρω Κανονισμού μέχρι 3 εκατ. ευρώ, καθώς και να αναστέλλονται ή να διακόπτονται οι διαδικασίες δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής για διαπραγμάτευση κινητών αξιών  όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για το συμφέρον των επενδυτών.

Σε ότι αφορά τη λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου εκσυγχρονίζεται, με αντίστοιχη πρόβλεψη που έχει γίνει πρόσφατα για τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών πιστωτικών ιδρυμάτων προς το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.

Αναφορικά με τις διατάξεις που αφορούν τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου κύκλοι της αγοράς θεωρούν ότι η διατήρηση του ποσού των 10 εκατ. ευρώ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια προσφορά είναι απαγορευτική. Οι ίδιοι τονίζουν ότι στις άλλες χώρες της Ε.Ε. το όριο αυτό έχει περιορισθεί. Ωστόσο θετικό θεωρείται το γεγονός ότι το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση μιας ΑΕΕΧ διαμορφώνεται πλέον σε 500 χιλ. ευρώ.
Σε ότι αφορά τις ΑΕΔΑΚ ευθυγραμμίζεται πλέον ο τρόπος υπολογισμού των στοιχείων του ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τα οποία εφαρμόζονται ήδη από τις εισηγμένες εταιρείες.

Σημειώνετε, τέλος ότι οι διατάξεις σχετικά με τη μη καταβολή του μερίσματος για το 2008 από τις τράπεζες σε μετρητά αλλά μόνο σε μετοχές καθώς και την απαγόρευση επαναγοράς των ιδίων μετοχών τους θα κατατεθούν στο παρόν σχέδιο νόμου την ερχόμενη εβδομάδα.

πηγη emea.gr

Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
Όσο Υπάρχει θάνατος.....ζήτω η αλητεία...

Μετοχές

 

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις