STUDIO 111...

Λίγα λόγια για εμένα
...
Σύνδεσμοι


...ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ: ΤΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕς !
921 αναγνώστες
Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2009
08:33

από τον Δημήτρη Κόκκορη

Τα τυχερά παιχνίδια, τα κρατικόχαρτα και η πράσινη ενέργεια μαζί με τον ΟΤΕ,
συγκαταλέγονται στις πρώτες επενδυτικές επιλογές των αναλυτών,
αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τις τράπεζες
Όπως προκύπτει από συγκλίνουσες
πληροφορίες και εκτιμήσεις, οι
οποίες προέρχονται από διαχειριστές
χαρτοφυλακίων, αναλυτές, στελέχη των
εξειδικευμένων τμημάτων private banking των τραπεζών,
αλλά και επαγγελματίες με μακρά θητεία στην αγορά, το
κυρίαρχο ζήτημα έχει ένα και μοναδικό ερώτημα: όχι αν
οι τρέχουσες αποτιμήσεις είναι λογικές, αλλά το πόσο
χρονικό διάστημα θα πρέπει να περιμένει κάποιος που
αγοράζει σήμερα, μέχρι να «κατοχυρώσει» σημαντικές
μελλοντικές αποδόσεις. Και τούτο επειδή κανείς δεν
μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να χρειασθεί να
νιώσει ένας επενδυτής «ακόμη μεγαλύτερο πόνο, μέχρι
να έρθει η ώρα της γλυκιάς ανταμοιβής».
Προς το παρόν, κανείς δεν είναι σε θέση να απαντήσει το
πότε θα κλείσει ο καθοδικός κύκλος του χρηματιστηρίου
και θα αρχίσει μια ορθολογική και - πάνω απ’ όλα -
βιώσιμη ανάκαμψη των τιμών των μετοχών. Εκ των
πραγμάτων, κάτι που φαίνεται τώρα φθηνό με όρους
θεμελιωδών οικονομικών δεδομένων, μπορεί να γίνει
ακόμη φθηνότερο, από τη στιγμή κατά την οποία η
επενδυτική ψυχολογία θα παραμείνει εύθραυστη και
οι συνθήκες στην ελληνική οικονομία θα επιτείνουν την
ευρύτερη αστάθεια στο επιχειρηματικό σκηνικό.
Αποτελεί, πλέον, κοινή παραδοχή ότι η πιστωτική
κρίση έχει ανατρέψει συσχετισμούς δυνάμεων στο
ΧΑ και διαμορφώνουν, πλέον, νέες ισορροπίες στην
αγορά, όπου - τουλάχιστον μέχρι νεωτέρας - πολλά
θα εξαρτηθούν από τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει
το ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή το χρήμα των Ελλήνων,
είτε αυτό αφορά στα ισχυρότερα βαλάντια είτε σε
μια πιο διευρυμένη κλίμακα ιδιωτών επενδυτών, που
διοχετεύουν ρευστότητα στο χρηματιστήριο.
> ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ 51% ΤΟΥ ΧΑ
Δεν χωρά αμφιβολία ότι ο... ενάρετος κύκλος
ανόδου της αγοράς, της περιόδου 2003-2007, ήταν
αποκλειστική υπόθεση των ξένων «παικτών». Με αιχμή
του δόρατος τα hedge funds, που χρησιμοποίησαν τη
μοχλευμένη (δανειακή) ρευστότητα, οι τιμές πήραν
την άνω βόλτα, έχοντας σαν ατμομηχανή τις τράπεζες
και αρκετούς άλλους τίτλους της υψηλής, αλλά και
της χαμηλότερης, κεφαλαιοποίησης. Τώρα, όμως, τα
δεδομένα έχουν αλλάξει: το τελευταίο δωδεκάμηνο,
τα θεσμικά χαρτοφυλάκια του εξωτερικού απέσυραν
ρευστότητα 407 δισ. ευρώ από ελληνικές μετοχές. Τα
ίδια αυτά χαρτοφυλάκια (στα οποία δεν περιλαμβάνονται
οι ξένες εταιρίες, οι αλλοδαποί επενδυτές και οι
εταιρίες off-shore) είχαν πραγματοποιήσει καθαρές
εισροές κεφαλαίων ύψους 5,7 δισ. ευρώ το 2007, 4,3
δισ. το 2006 και 4,6 δισ. το 2005.
Ως ένα βαθμό, οι πωλήσεις των ξένων που αποχωρούν
απορροφώνται από Έλληνες ιδιώτες, οι οποίοι στη
διάρκεια του 2008 έβαλαν 1,2 δισ. ευρώ στο ΧΑ,
γεγονός που συνέβη για πρώτη φορά μετά το 1999.
Ορισμένοι θεωρούν ότι η χρηματιστηριακή αγορά
βρίσκεται μπροστά σε μια αργόσυρτη διαδικασία
εναλλαγής θέσεων, στην οποία το ελληνικό στοιχείο
θα έχει ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή έναντι των
χαρτοφυλακίων του εξωτερικού. Βέβαια, εκτός από
 
τους Έλληνες ιδιώτες, στους οποίους περιλαμβάνονται
και αρκετοί βασικοί μέτοχοι, η προσφορά απορροφάται
και με συνεχείς αγορές ιδίων μετοχών από τράπεζες
και άλλες εισηγμένες επιχειρήσεις.
Η συμμετοχή των ξένων θεσμικών έχει υποχωρήσει
στο 32%, έναντι του περίπου 40% της κεφαλαιοποίησης
του ΧΑ που κατείχαν στα τέλη του 2007. Σε ό,τι αφορά
στους Έλληνες ιδιώτες, αυτοί έχουν πλέον το 21%,
ενώ στο σύνολό του το ελληνικό στοιχείο (Δημόσιο,
εταιρίες, Αμοιβαία) κατέχει το 51% του ΧΑ.
> ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Εκ των πραγμάτων, για την πορεία της αγοράς πολλά θα
εξαρτηθούν από τη συμπεριφορά των μεγάλων τραπεζών,
που έχουν αυξημένη βαρύτητα στο Γενικό Δείκτη. Η
κατάρρευση των τραπεζικών μετοχών προεξοφλεί
καθίζηση της κερδοφορίας τους το 2009, καθώς πολλοί
είναι εκείνοι που διαβλέπουν έκρηξη τω προβλέψεων
για επισφάλειες, οι οποίες μπορεί να είναι της τάξης
των 3 δισ. ευρώ, με συνέπεια να ροκανίσουν τα κέρδη
στο ισόποσο. Δεν είναι, επίσης, λίγοι εκείνοι οι οποίοι
υποστηρίζουν ότι οι τράπεζες θα παραμείνουν επί μακρόν
στη δίνη του κυκλώνα και είναι πιθανόν να μην είναι αυτές
που θα ηγηθούν στο δεύτερο γύρο παλινόρθωσης του
χρηματιστηρίου, όποτε και αν σηματοδοτηθεί κάτι τέτοιο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στα ψηλά του Οκτωβρίου
2008, η κεφαλαιοποίηση της Εθνικής Τράπεζας ήταν
22,9 δισ. ευρώ, ενώ την τελευταία εβδομάδα του
Ιανουαρίου είχε καταπέσει στα 6 δισ. Ευρώ για να πέσει
ακόμη πιο κάτω στο τέλος του πρώτου εικοσαήμερου
του Φεβρουαρίου. Ανάλογη εικόνα είδαμε και για τις
άλλες μετοχές του κλάδου.
> ΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
Δηλωτικό των ανατροπών που έχουν επέλθει είναι
ότι στην πρώτη θέση της κεφαλαιοποίησης βρίσκεται
πλέον ο ΟΠΑΠ, μια εταιρία δηλαδή που αντλεί κέρδη
από τη (μονοπωλιακή) δραστηριότητα στα τυχερά
παιχνίδια. Άλλωστε, τα τυχερά παιχνίδια, οι εταιρίες του
Δημοσίου που δραστηριοποιούνται στην κοινή ωφέλεια
(ηλεκτρισμός, ύδρευση), καθώς επίσης και η «πράσινη
ενέργεια», μαζί με τον μεγάλο των τηλεπικοινωνιών
(ΟΤΕ), συγκαταλέγονται στις πρώτες επενδυτικές
επιλογές των αναλυτών, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα
τις τράπεζες. Στο επενδυτικό μικροσκόπιο βρίσκονται
και άλλες εισηγμένες με μικρά δανειακά βάρη, ισχυρές
ταμειακές ροές και τομέα δραστηριοτήτων που μπορεί
να επιπλεύσει στην κρίση (υγεία, τρόφιμα κ.ά.).
Οι ασφυκτικές συνθήκες που διαμορφώνονται στην ελληνική
οικονομία, αλλά και ο αυξημένος πολιτικός κίνδυνος,
που κρύβει η πιθανή πρόωρη προσφυγή στις κάλπες,
σε συνδυασμό και με τη σοβούσα κοινωνική αναταραχή,
ρίχνουν τη βαριά σκιά τους και στο χρηματιστήριο.
Για τους τεχνικούς αναλυτές, θεωρείται ότι - αργά ή
γρήγορα - ο Γενικός Δείκτης θα αναμετρηθεί με τις 1500
μονάδες, ενώ για να υποστηριχθεί ότι η αγορά κάνει
αποφασιστικά βήματα για να ξεφύγει από το πτωτικό
κανάλι, θα πρέπει να υπερβεί τις 1921 και τις 2229 μονάδες.
Τον τελευταίο καιρό, οι συναλλακτικοί όγκοι έχουν
περιορισθεί, γεγονός που δείχνει ότι οι πωλήσεις
(κυρίως των ξένων) δεν «διαπνέονται» από
επιθετικότητα, όπως τον περασμένο Οκτώβριο. Παρά
ταύτα, η αίσθηση που κυριαρχεί είναι ότι οι ξένοι θα
συνεχίσουν να είναι πωλητές, τουλάχιστον για έξι με
εννέα μήνες ακόμη.
Σε ό,τι αφορά στο ελληνικό στοιχείο, αν και διαβλέπει ότι
η πτώση έχει δημιουργήσει ελκυστικές προϋποθέσεις
εισόδου σε αρκετές επιλεγμένες μετοχές, εν τούτοις
οι φόβοι επιδρούν ανασταλτικά. Φόβοι οι οποίοι δεν
σχετίζονται με το αν οι αποτιμήσεις είναι ορθολογικές,
αλλά κυρίως με το πόσο χρόνο μπορεί να περιμένει
κάποιος επενδυτής μέχρις ότου αποδώσουν
(υπεραξίες) οι τοποθετήσεις του. Ειδικά μάλιστα,
καθώς είναι μετέωρο το ενδεχόμενο να υποχωρήσουν
κι άλλο οι μετοχές, προτού μπουν σε ανοδική τροχιά.
> ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 2009
Δεν χωρά αμφιβολία ότι οι επενδυτικές πρωτοβουλίες
χαράσσονται με κανόνες άλλους, καθώς η στατιστική
δεν μπορεί να λειτουργήσει ως θέσφατο, παρά το
γεγονός ότι προσφέρεται για αξιολόγηση ορισμένων
συμπερασμάτων, ενδεικτικών για τις... εποχικές τάσεις
που διαμορφώνονται. Ξεχωριστή σημασία έχει επίσης
το γεγονός ότι τα στατιστικά στοιχεία εστιάζονται στη
συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη και μόνο, ο οποίος
όμως έχει υποστεί σχεδόν ριζική αναδιάρθρωση σε ό,τι
αφορά στις 60 εταιρίες που τον απαρτίζουν.
Πάντως, πάντα με βάση τα στοιχεία, φαίνεται ότι η
πορεία του χρηματιστηρίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με την κατεύθυνση που ακολουθεί η κερδοφορία των
εισηγμένων εταιριών. Στα 15 χρόνια (1993 - 2007) μόνο
μία φορά ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε αντίθετα με τα
κέρδη. Αυτό συνέβη το 1994, όταν η αγορά υποχώρησε
κατά 9,36%, αν και τα κέρδη είχαν άνθηση 11,6%.
Για το 2008 η κάμψη των καθαρών κερδών είναι
βέβαιη (στο -30% την οριοθετούν οι αναλυτές), αλλά
το ανησυχητικό είναι ότι η πτώση της κερδοφορίας θα
έχει συνέχεια και το 2009.
Στην παρούσα φάση η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ
αντιστοιχεί κάτω από το μισό του συνόλου των
προθεσμιακών καταθέσεων που υπάρχουν στις
ελληνικές τράπεζες (134 δισ. ευρώ). Η αναμενόμενη
αποκλιμάκωση των επιτοκίων κάνει ορισμένους να
πιστεύουν ότι μπορεί ένα τμήμα των διαθεσίμων να
πάει στο χρηματιστήριο και να βελτιώσει την κινητικότητα
των μετοχών. Ωστόσο, έμπειροι παράγοντες της
αγοράς θεωρούν ότι - στην τρέχουσα δυσμενή
συγκυρία - οι περισσότεροι ενδιαφέρονται για την
εξασφάλιση του κεφαλαίου τους και δευτερευόντως
για τις αποδόσεις από μετοχές, που ενσωματώνουν
αυξημένο ρίσκο.

πηγη ΧΡΗΜΑ WEEK

Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
Όσο Υπάρχει θάνατος.....ζήτω η αλητεία...

Μετοχές

 

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις