STUDIO 111...

Λίγα λόγια για εμένα
...
Σύνδεσμοι


....ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕς ΠΡΟΒΛΕΨΕΙς λιγότερα κέρδη, χαµηλότερες αποτιµήσεις..
939 αναγνώστες
Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2009
07:54

 

             022%20.gif                 Ήρθαν απ΄ την Κρήτη ...;τα παιδιά του Ψηλορείτη  καλημερα!

Με απώλειες 4,08% έκλεισε την εβδοµάδα ο Γενικός Δείκτης ο οποίος διαµορφώθηκε την
Παρασκευή στις 1.535,82 µονάδες αυξάνοντας τις σωρευτικές απώλειες στο -14,03% από
την αρχή του έτους. Παράλληλα οι µέσες ηµερήσιες συναλλαγές µειώθηκαν κατά 9,74% και
διαµορφώθηκαν στα 108 εκ. ευρώ ενώ παρατηρήθηκαν εκροές 600 χιλ. ευρώ αυξάνοντας τις
συνολικές εκροές στα 12,9κ. ευρώ από την αρχή του έτους.

Τα αποτελέσµατα των εταιριών έδωσαν τον τόνο στην εγχώρια χρηµατιστηριακή αγορά η
οποία ωστόσο δεν κατάφερε να διαφοροποιήσει έστω και µερικώς την συµπεριφορά της από
τις κυριότερες αγορές του πλανήτη. Βασικός λόγος αυτής της εικόνας είναι η αστοχία
πρόβλεψης των κερδοφοριών, ειδικά στον τραπεζικό κλάδο, και η έλλειψη ορατότητας σε
επίπεδο χρήσης 2009.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πέντε µεγάλες τράπεζες που έχουν µέχρι
στιγµής δηµοσιεύει αποτελέσµατα εµφανίζουν προβλέψεις για επισφάλειες σχεδόν όσο η
καθαρή κερδοφορία. Συγκεκριµένα οι επισφάλειες διαµορφώνονται κοντά στα 997 εκ. ευρώ
(+95%), η δε κερδοφορία στα 1,26 δις ευρώ µειωµένη κατά 51%.

Η εικόνα επιβαρύνεται και
από τις µικρές εώς ανύπαρκτες µερισµατικές απολαβές των µετόχων και από την κάκιστη
επικοινωνιακή πολιτική των περισσότερων τραπεζικών ιδρυµάτων τα οποία επέλεξαν δελτία
τύπου µε πολλά «αν» για να διατυπώσουν τα µεγέθη τους. Οι αυξηµένες προβλέψεις
αποδεικνύονται ένα αναγκαίο κακό αφού δεν υπάρχει λόγος καλλωπισµού των ισολογισµών
εκεί που έχουν φθάσει οι αποτιµήσεις αλλά και µια πολιτική επιβίωσης αφού οι µειωµένες
κερδοφορίες συγκρατούν το φορολογικό έξοδο και άρα την ρευστότητα ενώ την ίδια στιγµή
εξυγιαίνουν τους ισολογισµούς δηµιουργώντας προϋποθέσεις χαµηλής βάσης σύγκρισης για
την επόµενη χρήση.

Σε αυτή την λογική κινούνται µέχρι στιγµής οι περισσότερες
δηµοσιεύσεις και άλλων µη χρηµατοοικονοµικών εταιριών (Coca Cola, Ηλεκτρονική Αθηνών,
Πλαίσιο) κατεβάζοντας τον πήχη της αναµενόµενης κερδοφορίας στα 7 δις ευρώ για το 2008
(-35%) και ενδεχοµένως το δ’ τρίµηνο να αποτελέσει το πρώτο ζηµιογόνο τρίµηνο
κερδοφορίας µετά το δ’ τρίµηνο του 2002 για το σύνολο του ΧΑ.

Και τεχνικά η πορεία του Γενικού Δείκτη έχει πολλές οµοιότητες µε την περίοδο του α’
τριµήνου του 2003. Η αγορά κινείται ολοταχώς προς το χαµηλό της 31ης Μαρτίου του 2003
(1.462,19 µονάδες) και παρά την εικόνα σφοδρής υποτίµησης οι πωλητές δείχνουν πολύ
διάθεση να προσεγγίσουν χαµηλότερα επίπεδα τιµών. Χρονικά ωστόσο τα περιθώρια
εξάντλησης της πτώσης δείχνουν να εξαντλούνται καθώς το όριο αυτής της πτωτικής κίνησης
στην µέγιστη δυναµική του από τις 1941 µονάδες ολοκληρώνεται στην χρονική ζώνη της
επόµενης εβδοµάδας.

Ήδη πολλές µετοχές προσεγγίζουν υποτιµητικές υπερβολές που µόνο
στα χαµηλά του Νοεµβρίου του 2008 έχουν προηγούµενο. Επιπλέον ο Γενικός .δείκτης
εµφανίζει µεγάλες θετικές αποκλίσεις στους ταλαντωτές τάσης γεγονός το οποίο δηµιουργεί
µεγάλη δυναµική στην αντίδραση που θα ακολουθήσει.

Θα ήταν παρακινδυνευµένο να
εντοπιστεί κάποιο σηµείο αντίδρασης ή κάποιο αξιόπιστο επίπεδο τιµών βάσης για την
επόµενη εβδοµάδα. .στόσο η ζώνη των 1.460 – 1.470 µονάδων θα µπορούσε να αποτελέσει
µια περιοχή τοποθετήσεων µε εξαιρετικές πιθανότητες αντίδρασης και που υπό προϋποθέσεις
θα µπορούσε να αποτελέσει το υποψήφιο χαµηλό για το 2009. Συµπερασµατικά θα επιλέγαµε
να είµαστε τοποθετηµένοι στην αγορά σε µεγαλύτερο βαθµό όσο αυτή θα υποχωρεί προς το
επίπεδο αυτό µε στόχο αρχικά την περιοχή των 1.780 µονάδων και εν συνεχεία των 2.000
όσο και αν αυτό φαίνεται αισιόδοξο στην παρούσα φάση.

Μάνος Χατζηδάκης
Υπ. Επενδυτικής Στρατηγικής


--------------
ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

 

http://www.pegsec.gr/

 

Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
Όσο Υπάρχει θάνατος.....ζήτω η αλητεία...

Μετοχές

 

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις