Το ΠΑΠΥΡΑΚΙ-Εικον/μένο Εγκ/κό Λεξικό& Πλήρες Λεξ. Της Νέας Ελ Γλώσσας(ΣΕ 25 PDF)

Στόχος τής έκδοσης αυτής είναι να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην ελληνική λεξικογραφία: τα μεγάλα ερμηνευτικά λεξικά τής νέας ελληνικής γλώσσας που κυκλοφόρησαν την τελευταία δεκαετία ικανοποιούν εν πολλοίς τους όρους τής ολοκληρωμένης, βασισμένης σε σύγχρονες αντιλήψεις λεξικογράφησης τής γλώσσας μας, αλλά ώς σήμερα ο Έλληνας αναγνώστης δεν είχε τη δυνατότητα να ανατρέξει σε ένα χρηστικό επίτομο εγκυκλοπαιδικό λεξικό, που να συνδυάζει συγχρόνως τη γλωσσική με την εγκυκλοπαιδική πληροφορία.

Από τη δεκαετία τού 1960, όταν ο Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος εξέδωσε το δίτομο Εγκυκλοπαιδικόν και Γλωσσικόν Λεξικόν -το οποίο άφησε εποχή, πραγματοποιώντας αλλεπάλληλες επανεκδόσεις-, δεν εμφανίστηκε μια ανάλογου χαρακτήρα και ανάλογης πληρότητας έκδοση. Το νέο Παπυράκι έρχεται λοιπόν να καλύψει το κενό αυτό, με τη φιλοδοξία να είναι ένα λεξικό που «συνομιλεί» με την εποχή του, που αποτυπώνει τη συλλογική μνήμη και συνάμα «φωτογραφίζει» στα κείμενα και στις εικόνες του τον κόσμο τού σήμερα σε όλες τις εκφάνσεις του. 
 
Αλφαβητικός ερμηνευτικός κατάλονος αρχαίων ελληνικών φράσεων, νεοελληνικών -παροιμιών, λατινικών χρηστικών φράσεων, λατινικών και ξενόγλωσσων παροιμιακών φράσεων. 
* Δύο ειδικά ένθετα 
** Παγκόσμιο Χρονολόγιο 
48 σελίδες με τις 1.000 πιο σημαντικές χρονολογίες τής στορίας, των γραμμάτων, των τεχνών, των επιστημών και των τεχνολογικών επιτευγμάτων, από τη μεγάλη έκρηξη (πριν από 15 δισεκατομμύρια χρόνια) μέχρι τις μέρες μας. 
** Τα Μεγάλα Έργα 
Τα αρχιτεκτονκά και τεχνικά επιτεύγματα της ανθρωπότητας, από τα επτά θαύματα της Αρχαιότητας ώς τις πόλεις του μέλλοντος. 
 ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
Το Παπυράκι έχει πρότυπο του μια έκδοση μοναδική στο είδος της, το γαλλικό Εικονογραφημένο Μικρό Λαρούς (Le Petit Larousse lllustre), το οποίο έχει πίσω του μια ιστορία σχεδόν 100 ετών. Το Μικρό Λαρούς ήταν μια ιδέα που συνέλαβε το 1905 ο Κλωντ Ωζέ. Σκοπός του ήταν να εκδώσει «το πληρέστερο, καλύτερα ενημερωμένο και πιο ελκυστικό χρηστικό λεξικό». Το Μικρό Λαρούς διατηρεί μέχρι σήμερα την κατευθυντήρια αρχή τής σύλληψης και τής οργάνωσης του, να συνδυάζει «τη χρηστικότητα ενός λεξικού και την αναγνωστική απόλαυση ενός βιβλίου». Με την πάροδο τού χρόνου το Μικρό Λαρούς άλλαζε, καθώς διευρυνόταν τόσο το λεξιλόγιο τής γλώσσας όσο και ο κόσμος τον οποίο περιγράφει. Οι αλλαγές ακολουθούσαν την επικαιρότητα, καταγράφοντας τα γεγονότα ιστορικής σημασίας που είχαν συμβεί ή τις λέξεις και τις νέες σημασίες που καθιερώνονταν από τη χρήση, αναθεωρώντας και ανασυντάσσοντας τα λήμματα ολόκληρων κλάδων λόγω των ευρύτατων αλλαγών που σημειώνονταν στις επιστήμες, στις τεχνικές, στις πεποιθήσεις και στα ήθη. Σε αυτές τις αρχές στηρίχτηκε και το Παπυράκι, το οποίο, πρέπει να τονιστεί, δεν είναι απλή προσαρμογή τού γαλλικού Μικρού Λαρούς στην ελληνική γλώσσα. Εκτός από το πλήρες λεξικό τής Νέας Ελληνικής, στις σελίδες του αποτυπώνεται κάθε πτυχή τού γεωγραφικού χώρου, τής ιστορίας, τού πολιτισμού, τής πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας τής Ελλάδας, ενώ δόθηκε έμφαση και στα στοιχεία τού γεωγραφικού και πολιτισμικού της περίγυρου, που βέβαια έλειπαν από τη γαλλική έκδοση τού Μικρού Λαρούς.

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΑΠΥΡΟΣ 
ΑΘΗΝΑ 2003 
Σελίδες: 2000 
* Πάνω από 90.000 λήμματα 
* Πάνω από 4.200 φωτογραφίες, σχέδια, σχήματα 
* Πάνω από 320 γεωγραφικοί και ιστορικοί χάρτες, πλαίσια, πίνακες 
* Πλήρες Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας 
* Πλήρες ερμηνευτικό και ορθογραφικό Λεξικό τής Νέος Ελληνικής Γλώσσας, με ετυμολογικές και γραμματικές πληροφοοίες, παραδείγματα, τυπικές φράσεις, εγκυκλοπαιδικά συμπληρώματα. 
* Γαλάζιες σελίδες 

http://rapidshare.com/files/164458435/To_Papiraki.part1.rar 
http://rapidshare.com/files/164467190/To_Papiraki.part2.rar 
http://rapidshare.com/files/164475707/To_Papiraki.part3.rar 
http://rapidshare.com/files/164483533/To_Papiraki.part4.rar 
http://rapidshare.com/files/164490277/To_Papiraki.part5.rar 
http://rapidshare.com/files/164497059/To_Papiraki.part6.rar 
http://rapidshare.com/files/164503295/To_Papiraki.part7.rar