Για πρώτη φορά ξένοι επενδυτές έχουν αρχίσει να παίζουν το «Greek Recovery» και να γλυκοκοιτάζουν το Χ.Α ...; ...;

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει τις τελευταίες 2 εβδομάδες η σταδιακά αλλαγή της στάσης συγκεκριμένων ξένων επενδυτών, οι οποίοι όλο και πιο έντονα κάνουν λόγο για το περιβόητο "Greek Recovery". Έτσι, αυξάνονται, ημέρα με την ήμερα, αυτοί που λένε ότι τα χειρότερα για τη χώρα μας μπορεί και να είναι πίσω, καθώς και ότι υπάρχουν αρκετές προϋποθέσεις σταδιακής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας κατά τους προσεχείς μήνες, κάτι το οποίο φυσικά θα έχει και τις αντίστοιχές επιπτώσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο (το οποίο παρά την πρόσφατη άνοδο παραμένει πάντα σε χαμηλά αρκετών ετών).  

Μάλιστα, συγκεκριμένος επενδυτής....

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...