Χ.Α.: Συνεχίζεται η «Μάχη» του ΓΔ και του Τραπεζικού δείκτη 
με πολύ σημαντικά επίπεδα, στη σκιά του χθεσινού 
Eurogroup .....
Μια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση αναμένεται να είναι η σημερινή, στον 
απόηχο της χθεσινής συνεδρίασης του Eurogroup και με τους δύο βασικούς 
δείκτες να κινούνται στα όρια υπερβολικά σημαντικών επιπέδων. 
Συγκεκριμένα, σε συνέχεια και του τελευταίου μας σχόλιου, στην περίπτωση 
του ΓΔ, το πρώτο μεγάλο ζητούμενο θα είναι η οριστική διάσπαση των 
σημαντικών αντιστάσεων, στα όρια των οποίων έκλεισε χθες και προχθές ο 
δείκτης, κάτι το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για μια κίνηση αισθητά 
υψηλότερα (συμβάλλοντας στη βελτίωση  της διαγραμματικής εικόνας). 
Παράλληλα, συνεχίζεται η κίνηση του πάντα πολύ ευαίσθητου δείκτη του 
Χ.Α., του τραπεζικού, στα όρια υπερβολικά σημαντικών επιπέδων, 
υψηλότερα των οποίων θα πρέπει να μείνει, έτσι ώστε να μην επιδεινωθεί 
σημαντικά η διαγραμματική εικόνα, με κίνδυνο μιας πολύ μεγάλης πτώσης. 
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τη διαγραμματική εικόνα των δύο βασικών 
δεικτών (ΓΔ και Τραπεζικός Δείκτης), έχουμε τα ακόλουθα: