Με την επαναγορα χρεους ασχοληθηκαμε την εβδομαδα που μας πέρασε και με αυτην θα συνεχισουμε να ασχολουμαστε και την εβδομαδα που μας έρχεται . 
Πως θα "βαπτιστεί" το εγχείρημα ειναι το ζητουμενο..επιτυχές?... και πως θα αντιδράσουν οι τραπεζικές μετοχές σε ενα .."επιτυχές"  αποτελεσμα. 
Τωρα βέβαια τι θεωρείται επιτυχες αποτελεσμα ειναι άλλη υποθεση Τι θα ωφεληθουν οι ταρπεζες και τι οι ιδιώτες μέτοχοι? Σύμφωνα με αυτα που ακούγονται οι τράπεζες  θα μπορούν να συμψηφίσουν με μελλοντικά κέρδη ολόκληρη τη ζημιά πού υπέστησαν από το PSI και την τωρινή από την επαναγορά. 
- Ο αναβαλλόμενος  φόρος θα συνυπολογισθεί στα εποπτικά τους κεφάλαια και έτσι θα χρειασθούν μικρότερα ποσά στις ΑΜΚ που θα γίνουν στα πλαίσια της ανακεφαλαιοποίησης.  

Με βάση τον φορολογικό συντελεστή που θα ισχύσει ....

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...